STRUKTURA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Kadencja 2014-2018


Wszyscy członkowie Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Komisji problemowych
pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują za swoją pracę żadnych gratyfikacji finansowych.

 

Przewodniczący – mgr Grażyna Jaskólska

Z-ca Przewodniczącego - dypl. ekon. Bożena Bieżańska

Skarbnik – mgr Marta Fortuna

Sekretarz – inż. Sławomir Mielcarz

Członkowie:

Beata Laska

mgr inż. Bogusław Ochonczenko 


DELEGACI NA WZD REGIONU ZIELONOGÓRSKIEGO

mgr Grażyna Jaskólska

inż. Sławomir Mielcarz

Delegat na WZD Sekcji KSN

prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz