15-03-2019r.

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie poparcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


19-05-2018r.

Stanowisko  Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”  w sprawie projektów ustaw „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk 2446) oraz „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk 2447).


18-05-2018r.

List otwarty Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” dotyczący wprowadzenia zasadniczych zmian do  projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce przedłożonego  w Sejmie 5 kwietnia 2018r.


21-04-2018r.

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki  NSZZ Solidarność w sprawie zapisów projektu ustawy    - Prawo o szkolnictwie    dotyczących praw nabytych dyplomowanych kustoszy projekt z dnia 26.03.2018 r.


21-04-2018r.

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki  NSZZ Solidarność w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 21.04.2018 r.


20-04-2016r.

Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  oraz niektórych innych ustaw z dnia  31 marca 2016 roku (L.p. 16/W/16).


20-04-2016r.

Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  oraz niektórych innych ustaw z dnia  31 marca 2016 roku (L.p. 15/W/16).


14-04-2016r.

Uwagi do projektu  ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw  z dnia 22 marca 2016 roku.


28-12-2015r.

Informacja ze spotkania  przedstawicieli Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność”  z Wiceprezesem Rady Ministrów - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Jarosławem Gowinem.


Na stronie Tysol.pl ukazał się wywiad z kol. Markiem Kisilowskim wiceprzewodniczącym KSN, który przedstawił stanowisko Krajowej Sekcji Nauki ws. Ustawy 2.0.
 
 

Tekst ukazał się również w najnowszym numerze Tygodnika Solidarność. Zachęcamy również do polubienia strony Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" na Facebooku oraz odwiedzania strony http://www.solidarnosc.org.pl/ksn. Pojawiają się tam aktualne informacje na temat projektu Ustawy 2.0 oraz bieżącej działalności KSN.

Zachęcamy do kontaktu z Nami w celu wyrażenia opinii w w/w temacie jak również do przesyłania drogą elektroniczną wszelkich swoich uwag i opinni zarówno na powyższy temat jak i zarówno każdy inny dotyczący spraw pracowniczych.