Uchwałą nr 13/KZ/2018

w/s

zasiłków losowych

 

Uchwała nr 13 KZ 2018 z dnia 19 04 2018r.

 

 


 

Uchwała Nr 9/KZ/2018

w/s

w sprawie dotacji do wypoczynku letniego dla dzieci

członków NSZZ „Solidarność UZ

 

Uchwała nr 9 KZ 2018 

 


 

Uchwała Nr 6/KZ/2018

w/s

zasiłków statutowych

Uchwała nr 6 KZ 2018