Uchwała Nr 9/KZ/2018

w/s
w sprawie dotacji do wypoczynku letniego dla dzieci
członków NSZZ „Solidarność UZ


 

 Uchwała nr 9 KZ 2017

 


Uchwała Nr 6/KZ/2018

w/s

zasiłków statutowych

Uchwała nr 6 KZ 2018