17.07.2019r.
POROZUMIENIE z dnia 17 07 2019r. w sprawie zwiększenia wynagr. dla adm. na UZ lipiec 2019 1
 

Porozumienie zawarte w dniu 17.07.2019r. pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim reprezentowanym przez Rektora a działającymi na Uczelni związkami zawodowymi w sprawie zasad podziału środków na zwiększenie wynagrodzenia w 2019 r. w grupie pracowników UZ nie będących nauczycielami akademickimi.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Dziękujemy wszystkim za okazaną naszej Komisji Zakładowej w trakcie długich rozmów i negocjacji wsparcie, życzliwość oraz sugestie.

                                                                                           Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UZ 

 

 

 


09-07-2019r.

JM Rektor Pismo w sprawie informacji półrocznej KZ NSZZ S 12 2019 pot. odb JM 1

Pismo do JM Rektora UZ o udzelenie informacji półrocznej dotyczącej pracowników UZ (aktualnego stanu zatrudnienia, wolnych stanowisk, oraz nagród i premii).

31-07-2019 - Odpowiedź na pismo KZ ze strony JM Rektora UZ.     

JM Rektor Pismo w sprawie informacji półrocznej KZ NSZZ S 12 2019 odp JM   

 


30-06-2019r.

Negocjacje płacowe   stan na 30.06.2019

   Aktualny stan negocjacji w sprawie projektu zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników UZ w 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30-06-2019r.

Informacja o pracach KZ NSZZ Solidarność nad projektem Statutu UZ (30.06.2019r.) aktualizacja

Informacja o pracach KZ NSZZ Solidarność nad projektem Statutu UZ.

 

 

 

 

 

 

 

 


22-03-2019r.

Porozumienie pomiędzy UZ a związkami zawodowymi działającymi na uczelni tj. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ "Solidarnośc" UZ oraz Związkiem Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiegoismo w sprawie podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2019r.


04-02-2019r.

Pismo do JM Rektora w sprawie zestawienia wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach pracowniczych występujących w strukturze UZ, informacji na temat liczby pracowników obsługi dla których praca na UZ jest dodatkowym miejscem pracy oraz wskazania liczby pracowników administracji, którym wyłączono dodatej stażowy z podstawy minimalnego wynagrodzenia.

19-02-2019 - Odpowiedź na pismo KZ ze strony JM Rektora UZ.


21-01-2019r.

Przekazane na ręce Pani Kanclerz i JM rektora na spotkaniu związków zawodowych z Panią Kanclerz w dniu 21 stycznia 2019r.

Informacja o wynikach Ankiety przeprowadzonej przez KZ NSZZ „Solidarność” UZ wśród pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Brak odpowiedzi ze strony JM Rektora i Pani Kanclerz UZ.


10-01-2019r.

Pismo do JM Rektora UZ o udzelenie informacji dotyczącej stanu i przekroju zatrudnienia, przyjęć, przesunięć i zwolnień, awansów, przyznanych nagród, podwyżek i premii dla pracowników UZ.

23-01-2018 - Odpowiedź na pismo KZ ze strony JM Rektora UZ.


09-01-2019r.

Uchwała Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN z dnia 23 grudnia 2018r.


02-01-2019r.

List protestacyjny KZ NSZZ "Solidarność" UZ w sprawie poparcia przywrócenia do pracy Pani Joanny Sobczyk – przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PPH POSTĘP S.A. – SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie.


 

T