Napis powitalny

Logo NSZZ SOLIDARNOSC KK

Logo NSZZ SOLIDARNOSC KSN

TygodnikSolidarnosc

Logo NSZZ SOLIDARNOSC ZG

Facebook logo

  • Kliknij !!!
  • Kliknij !!!
  • Kliknij !!!
  • Kliknij !!!
  • Kliknij !!!

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.


'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

068017
DzisiajDzisiaj14
WczorajWczoraj10
W tygodniuW tygodniu24
W miesiącuW miesiącu202
Z ostatniej chwili ..... 
 
 
11 LISTOPADA 2019
 
 

 
Prezydent Duda
Żródło informacji: https://www.politykazdrowotna.com


Dodatek stażowy po nowemu od 2020 r.
Prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał ustawę wyłączającą dodatek stażowy z minimalnego wynagrodzenia. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem przepisów przejściowych, które wejdą w życie 1 września 2019r. 

Celem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest rozszerzenia katalogu elementów składowych wynagrodzenia za pracę, które nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika - o dodatek za staż pracy.

Ustawa wprowadza definicję dodatku za staż pracy – z uwagi na różnorodność stosowanego nazewnictwa oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy obowiązujące u poszczególnych pracodawców. Dodatek za staż pracy to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Ustawa zawiera rozbudowane przepisy przejściowe regulujące możliwość przeprowadzenia przez wykonawców umów zawartych przez 1 września 2019 r., negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Dotyczyć one będą tych wykonawców (np. stron umów zawartych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych), którzy w wyniku zmian wprowadzonych ustawą będą musieli podnieć swoim pracownikom wynagrodzenia.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem przepisów przejściowych, które wejdą w życie 1 września 2019 r. 

Źródło informacji: https://kadry.infor.pl/wiadomosci/3036635,Dodatek-stazowy-po-nowemu-od-2020-r-Prezydent-podpisal-ustawe.html