KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"  UNIWERSYTETU  ZIELONOGÓRSKIEGO

Logo NSZZ SOLIDARNOSC KK

Logo NSZZ SOLIDARNOSC KSN

TygodnikSolidarnosc

Logo NSZZ SOLIDARNOSC ZG

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.


'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

 

 

 


images (6)

 


Szanowne Koleżanki i Koledzy…

W dniu 9 lutego 2017r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęła uchwałę nr 9/KZ/2018 w sprawie dotacji do wypoczynku dla dzieci członków NSZZ „Solidarność UZrzyznaniu w roku 2017 dofinansowania wakacyjnego wypoczynku dla dzieci członków naszego Związku (wczasy, kolonie, obozy). Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 400 złotych brutto. Szczegóły znajdziesz w ....... Wnioski i zasiłki stautowe news